Weergaven:

Je kunt je wijziging via Mijn Ajax doorgeven. Vergeet daarbij ook niet je wijziging aan de Supportersvereniging te melden zodat je het blad/krantje weer op het juiste adres ontvangt. Dit kan gemakkelijk via de volgende website: https://www.ajaxlife.nl/ledenservice/adres-wijzigen.